tarifes per a copies a dvd
TARIFES 2011 - 2012
Per a vídeo, dvd, cinema, muntatge, so, fotografíaV I D E O
 
DUPLICAT DE VÍDEOS PAL A VHS
       
DE VHS I VÍDEO 8 PAL     
16,00 €
DE S-VHS, HI 8, BETA, VÍDEO 2000, VHS-C
18,00 €
DE MINI DV, DV CAM, DIGITAL 8 I DVD
18,00 €
DE VIDEO 2000, BETA
20,00 €
 
 
D  V  D
 
COPIAR DE VÍDEO A DVD 
         
DE VHS, VÍDEO 8, S-VHS, HI 8, VHS-C   
 16.00 €
MINI DV, DV CAM, DIGITAL 8   
 16.00 €
BETA I VÍDEO 2000    
 20.00 €
DUPLICAT DVD    
 10.00 €
TARGETA MEMÒRIA    
10.00 €
     
 
C I N E M A
 
COPIAR A VHS O DVD  
   
8, Super 8
9,5 mm
16 mm
CADA MINUT DE PEL·LÍCULA MUDA
1,50 €
2,75 €
3,00 €
CADA MINUT DE PEL·LÍCULA SONORA
1,75 €
-----------
3,20 €
COPIAR A VHS , per hora o fracció
15,00 €
15,00 €
15,00 €
FACTURACIÓ MÍNIMA per cópia VHS 15 minuts
25,00 €
30,00 €
30,00 €
COPIAR A DVD, per hora ó fracció
15,00 €
25,00 €
25,00 €
FACTURACIÓ MÍNIMA, per còpia DVD 15 minuts  
20,00 €
25,00 €
25,00 €
RECÀRREC PER BOBINES SOLTES 15mts.
 1,25 €
  2,00 €
 
 
 V A R I S
     
    
REPARACIÓ DE CINTES DE VÍDEO I AUDIO
6,00 € + preu de còpia
 
 
M U N T A T G E S
 
 
POSAR MÚSICA QUAN ES COPÍA  
15,00 € Hora ó fracció
   
 
FOTOS A DVD
 
     
PREU BÀSIC. Inclou el DVD i la gravació 
20,00 € 
A PARTIR DE CUALSEVOL SUPORT DE CÀMERA DIGITAL
0,30 € per foto. 
ARXIU DIGITAL, CD, DVD, DRIVE, ETC.
0,30 € per foto
A PARTIR DE FOTOGRAFÍES FINS 15X20
0,80 € per foto 
A PARTIR DE NEGATIUS I DIAPOSITIVES max. 9x12
1,00 €  per foto 
FACTURACIÓ MÍNIMA TOTAL  
35,00 € 
 
 
 
S O
 
DE DISCOS I CINTES A CD
       
CÒPIA DIRECTE (cinta o cassette)
15,00 €
VINIL LP
16,00 € unitat
SINGLE
12,00 € unitat
PIZARRA Ó GRAMÒFON  
16,00 € unitat
FACTURACIÓ MÍNIMA TOTAL
35,00 €
 
 
 
FOTOGRAFIA
 
RESTAURACIÓ FOTOGRÀFICA 
   
LLEVAR ESGARRAPADES O TAQUES DAMUNT LA ROBA O DEL FONS
15,00 €
RESTAURAR PERSONES POC DANYADES, ESGARRAPADES LLEUS
15,00 €
RESTAURAR PERSONES MOLT DANYADES
20,00 €
CORRECIONS DE COLOR I CONTRAST A FOTOS COLOR O B/N
15,00 €
FACTURACIÓ MÍNIMA TOTAL
35,00 €
Tots els retocs inclouen una copia igual a l'original, max 15x20
De franc
 

 

EN VIDEO I DVD ELS TEMPS DE LA CINTA
ES CALCULEN INDIVIDUALMENT

 

Tots els preus son nets + IVA

Sol•liciteu-nos informació i pressuposts sense cap compromís

Teléfono: (+34) 971 760524
Fax: (+34) 971 760523
Email:info@microdeltabalears.com

Estem en:
Calle Ramón Muntaner, 39
07003 Palma de Mallorca, ESPAÑA